Turun Kotikirkko

 

Blogikirjoitus

Rahankeräyslupa

Haluatko olla mukana tukemassa työtämme?

Vapaaehtoiset lahjoitukset mahdollistavat Turun Kotikirkon toiminnan. Tule sinäkin mukaan tukemaan työtämme!

Turun Kotikirkon voimassaoleva rahankeräyslupa

1) Rahankeräysluvan saaja: Turun Kotikirkko-yhdistys ry (1552728-6)
2) Rahankeräysluvan myöntäjä: Lounais-Suomen poliisilaitos
3) Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2017/1308, myönnetty 18.12.2017
4) Keräyksen toimeenpanoaika: 1.1.2018-31.12.2018
5) Keräyksen toimeenpanoalue: Varsinais-Suomi
6) Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Varojen käyttötarkoituksena on Turun Kotikirkon järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet, kuten jumalanpalvelukset, erilaiset tapahtumat ja pienryhmätoiminta. Rahankeräyksestä saaduilla tuloilla kustannetaan näistä tilaisuuksista aiheutuvia vuokra- ja muita kustannuksia. Tällä hetkellä kokoontumistilat vuokrataan tuntiperusteisesti käytön mukaan Turun Kristillisen Raittiusseuran Kiinteistösäätiöltä. Tilaisuuksien muilla kustannuksilla tarkoitetaan esimerkiksi mainostukseen, äänentoistoon, kuljetukseen, tarjoiluun, puhujapalkkioihin ja matkakorvauksiin liittyviä kustannuksia. Toiminnan laajuus on riippuvainen saaduista lahjoituksista. Yhdistys vaikuttaa Turun seudulla sekä internetissä.
7) Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää: Kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääasiassa samana vuonna, jolloin varat saadaan.
8) Käytännön toimeenpanija: Turun Kotikirkko-yhdistys ry (1552728-6)